Zdalne nauczanie

Listen to this article

Zajęcia opiekiuczo-wychowawcze w szkole z wykorzstaniem tablicy interaktywnej. Rysunek Natalii.