Zdalne nauczanie

Listen to this article
Od dnia 19.03.2020r. zajęcia edukacyjne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu odbywają się online.
Na pasku górnym w zakładkach Zdalne nauczanie… będą pojawiały się zadania, zagadnienia, odniesienia do stron Internetowych dla uczniów wszystkich klas. W zakładce tej znajduje się również Plan lekcji. Proszę, aby zgodnie z tym Planem uczniowie wykonywali polecenia w odniesieniu do występujących w danym dniu przedmiotów, a podpisane prace, w postaci np. zrzutów ekranu (print scrim), gotowych dokumentów w Word, wysyłali na adres email nauczyciela podany przy nazwie przedmiotu.
W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt pod numer telefonu 74 8457513.
Jolanta Omyła
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu