Listen to this article

Wychowankowie  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu przystąpili do projektu Sztafeta Pokoleń i wzięli udział w konkursie plastycznym „CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM”.
Głównym celem konkursu było popularyzowanie i upowszechnianie polskiej tradycji historycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych za pomocą przekazu artystycznego dzieci i młodzieży. Obecne pokolenie młodzieży możne być już ostatnim, które może czerpać wzorce od Bohaterów  – uczestników tych zdarzeń.