Przekazanie nowego samochodu

Listen to this article

Pani Dyrektor w samochodzie

Przekazanie samochodu

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przekazał na ręce dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu, pani Jolanty Omyły, nowy samochód osobowy. Samochód ma służyć jako auto służbowe do przewozu wychowanków Ośrodka. Koszt zakupu pojazdu wynosi 70 600 zł.
To kolejny, nowy samochód zakupiony na potrzeby placówek oświatowych i wychowawczych zakupiony przez Powiat Wałbrzyski.