Listen to this article

W dniu 24 października o godzinie 11,30 odbyło się szkolenie dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dotyczące używania dopalaczy. Szkolenie prowadzone było przez pracownika SANEPID-u w Wałbrzychu. Udział wzięli wychowankowie ośrodka wraz z nauczycielami. W ramach szkolenia wyświetlony został film o skutkach zażywania dopalaczy. Wychowankowie grupy III wykonali plakat dotyczący szkodliwości zażywania narkotyków.