Porządkowanie grobu

Listen to this article

22 października porządkowaliśmy miejsce spoczynku p. Paszkowskiego pierwszego kierownika szkoły w Walimiu pomagali nam uczniowie kl.III gimnazjum z PSP z Walimia.