ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Listen to this article

Dnia 28.03.2018 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii odbyło się jak co roku uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Uroczystość rozpoczęła się piosenką „Przez ile dróg” wykonywaną przez nasze kółko muzyczne. Następnie Pani Dyrektor powitała wszystkich przybyłych gości, wychowawców, nauczycieli i wychowanków, oraz poprosiła księdza proboszcza Janusza Krzeszowca o modlitwę. Po wspólnej modlitwie i poświęceniu pokarmów kółko teatralne przedstawiło motaż słowno – muzyczny pt. ”Zanim przyjdzie Wielkanoc”. W trakcie przedstawienia zaproszeni goście oddawali głosy na najlepszego aktora pierwszo – i drugo – planowanego.
 

Po przestawieniu wszyscy wspólnie zasiedli do uroczystego śniadania. Życzenia świąteczne złożył wszystkim wicestarosta Pan Krzysztof Kwiatkowski a wychowankowie obdarowali zaproszonych gości własnoręcznie wykonanymi stroikami.
W trakcie posiłku Pani Katarzyna Drożdż ogłosiła wyniki konkursu na najlepszego aktora. Odpowiednio:
1 miejsce – aktor pierwszoplanowy – Amelia Cichosz
1 miejsce – aktor drugoplanowy – Nicole Bay
Wyróżnienie – Eliza Dobosz
Pani Bożena Słojewska przeprowadziła konkurs na najlepszy wypiek wielkanocny. Do oceny przedstawione zostały dwie babki: cytrynowa i kakaowa. Pierwsze miejsce zajęła babka cytrynowa wykonana przez grupę drugą.
Podczas Śniadania Wielkanocnego rozstrzygnięto również konkurs plastyczny organizowany przez Panią Agnieszkę Kostusiak – Czech, pod hasłem: „KARTKA WIELKANOCNA”.
Miejsce I zajęła -Kinga Bartnik
Miejsce II-Eliza Dobosz
Miejsce III-Paulina Mikołajczak
Szczególne wyróżnienie w konkursie zdobyła – Amelia Cichosz